Betesputs och andra lantbruksprodukter från Kellfri

Kellfri är ett svenskt företag som primärt riktar sig till mindre gårdar. Företaget är baserat i Skara men levererar till i princip hela Sverige och övriga Norden. Allt från stora maskiner till vedkombi och grindar finns i sortimentet.

Med en Kellfri betesputs för traktor får du en kraftfull gräsklippare som kan användas för flera ändamål. Kellfri har ett stort utbud av betesputsare och reservdelar. Du hittar maskiner som kan ta hand om din betesmark och stärka grästillväxten, samtidigt som ogräset minskar. Du kan också använda betesputs för att röja överväxta diken.

Svenska fordon för svenskt lantbruk

Fördelen med fordon och utrustning från ett svenskt företag, är att de är utformade enligt de behov som finns i vårt nordiska klimat. Ett problem som finns i dag – och förväntas bli värre – är att det regnar mer, samtidigt som det är brist på vatten. Det kan låta underligt, men Jordbruksverket rapporterar att svenskt lantbruk måste hitta lösningar för att klara både torka och översvämningar. Med fordon som utvecklas med svenska utmaningar och möjligheter i åtanke, är förutsättningarna goda att leda in svenskt lantbruk i framtiden.

Kellfri är involverade i mer än bara produktion, ett exempel är Lantbruksmässan.